ജനുവരി 2022, 6

ത്രീ ആരോസ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ മൊത്തം കടം 16 ബില്യൺ മഗ്നീഷ്യം ആണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, വൃത്തിയാക്കാൻ ഒരു അഭിഭാഷകനെ കണ്ടെത്താൻ ഷു സു സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് മടങ്ങി; വി ഗോഡ് സോർ ഒരു യാച്ച് വാങ്ങി

വിപണിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബിനാൻസ് സംസാരിക്കുന്നു: ഇത് ക്രിപ്‌റ്റോ വ്യവസായ പങ്കാളികളെ "തിരഞ്ഞെടുത്ത രീതിയിൽ രക്ഷിക്കും"; CZ: BTC രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 6.9 എന്ന കൊടുമുടി കടക്കില്ല.